››Tùy chỉnh các cài đặt máy ả̉nh

Trước khi chụp ảnh, chọn để truy cập các tùy chọn sau:

Tùy chọn

Chức năng

 

Bộ đếm thời

Chọn khoảng thời gian trễ trước khi máy

 

gian

ảnh chụp ảnh.

 

 

 

Độ phân giải

Thay đổi tùy chọn độ phân giải.

 

 

 

Cân bằng trắng

Điều chỉnh cân bằng màu theo các điều

kiện ánh sáng.

 

Hiệu ứng

Áp dụng hiệu ứng đặc biệt.

 

 

 

Đo sáng

Chọn kiểu đo độ phơi sáng.

 

 

 

Chất lượng ảnh

Điều chỉnh mức chất lượng cho ảnh.

 

 

 

Trước khi chụp ảnh, chọn

để truy cập các cài đặt sau:

 

 

 

Cài đặt

Chức năng

 

Hướng dẫn

Hiển thị hướng dẫn trên màn hình xem

 

trước.

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem trươc

Đặt cho máy ảnh hiển thị ảnh vừa chụp.

 

 

 

 

Đặt cho máy ảnh đưa thông tin vị trí vào

 

ảnh.

 

 

GPS

Để tăng tín hiệu GPS, tránh chụp ở

những nơi tín hiệu có thể bị chặn,

 

chẳng hạn như giữa các tòa nhà

 

hoặc ở các khu vực có địa hình thấp,

 

hoặc ở điều kiện thời tiết không tốt.

 

 

 

Âm khi chụp

Đặt cho phím chụp phát tiếng kêu khi chụp

ảnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiêt lâp lai

Xóa các menu và tùy chọn chụp.

 

 

 

 

Giải trí

58