Ghi âm

Tìm hiểu cách vận hành chức năng ghi âm của thiết bị. Để sử dụng tính năng này, trước tiên bạn phải lắp thẻ nhớ.

››Ghi ghi chú thoạ̣i

1

2

3

4

5

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Ghi âm. Chọn Ghi để bắt đầu ghi.

Nói vào micrô.

Khi đã hoàn tất, chọn Ngừng. Ghi chú được lưu tự động.

Để ghi thêm các ghi chú thoại khác, chọn Ghi một lần nữa.

››Phát ghi chú thoạ̣i

1

2

3

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Ghi âm. Chọn Danh sách.

Chọn một ghi chú thoại để phát.

Bạn có thể gửi ghi chú thoại cho người khác bằng cách bấm [] Chia sẻ một tùy chọn.

Thông tin cá nhân

75