Google Search

Bạn có thể tìm các ứng dụng và dữ liệu trong thiết bị và dữ liệu cụ thể trên web.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Google Search.

2

3

4

Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, đặt để xem lịch sử tìm kiếm của tài khoản Google của bạn.

Nhập chữ cái của một từ trong dữ liệu để tìm. Chọn tên của mục bạn muốn truy cập.

File của bạ̣n

Tìm hiểu cách truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào tất cả file ảnh, video, nhạc, đoạn âm thanh và các loại file khác lưu trên thẻ nhớ.

››

 

 

Định dạ̣ng file được hỗ trợ

Loại

Định dạng

 

Hình ảnh

Đuôi mở rộng: bmp, gif, jpg, png, wbmp

 

 

 

 

Video

Đuôi mở rộng: 3gp, mp4, mkv

Codec: H.263, H.264, mpeg4

 

 

 

 

Nhạc

Đuôi mở rộng: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr

Codec: mp3, vorbis(ogg), aac, aac+, eaac+,

 

amr-nb/wb, wav, midi

 

 

 

Dụng cụ

98