Đặt chờ̀ cuộc gọi

Chờ cuộc gọi là một tính năng mạng thông báo cho bạn về cuộc gọi đến khi bạn đang thực hiện cuộc gọi trước.

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Cài đặt cuộc gọi Cài đặt bổ sung Chờ̀ cuộc gọi. Cài đặt của bạn sẽ được gửi đến mạng.

››Xem nhật ký cuộc gọi

Bạn có thể xem nhật ký các cuộc gọi được lọc theo thể loại.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Nhật ký.

2 Bấm [] Hiển thị theo một tùy chọn sắp xếp nhật ký cuộc gọi.

Từ nhật ký cuộc gọi, bạn có thể thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn trực tiếp đến số liên lạc bằng cách kéo nhanh số liên lạc sang trái hoặc phải.

3 Chọn một nhật ký để xem thông tin chi tiết.

Từ chế độ xem chi tiết, bạn có thể gọi đến một số, gửi tin nhắn đến một số, hoặc thêm số vào danh bạ.

Liên lạc

45