3

4

Đặt tên cho địa điểm đó để xem thông tin chi tiết.

Trong khi xem thông tin, sử dụng các tùy chọn sau: Để xem địa điểm đó trên bản đồ, chọn Bả̉n đồ.

Để xem đường đến địa điểm đó, chọn Chỉ đườ̀ng. Để xem số điện thoại của địa điểm đó, chọn Goi.

Điều hướng

Tìm hiểu cách sử dụng hệ thống định vị GPS để tìm kiếm và hiển thị điểm đến của bạn với hướng dẫn bằng giọng nói.

Bản đồ điều hướng, vị trí hiện tại của bạn và dữ liệu điều hướng khác có thể khác với thông tin vị trí thực tế. Bạn nên luôn chú ý đến tình trạng đường sá, giao thông và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến việc lái xe và tuân theo các cảnh báo an toàn và quy định khi lái xe.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Điều hướng.

2

3

Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn Chấp nhận.

Nhập điểm đến của bạn bằng cách sử dụng một trong các cách sau:

Nói Điểm đến: Nói điểm đến của bạn, chẳng hạn như “Di chuyển đến điểm đến.”

Nhập Điểm đến: Nhập điểm đến của bạn bằng bàn phím ảo.

Danh sach liên hê: Chọn điểm đến của bạn từ các địa chỉ trong danh bạ.

Địa điểm đươc gắn sao: Chọn điểm đến từ danh sách các địa điểm đã đánh dấu sao của bạn.

Web

82