Lắp thẻ SIM hoặc USIM và pin

Khi đăng ký dịch vụ điện thoại di động, bạn sẽ nhận được một thẻ Môđun nhận dạng Thuê bao (SIM), với các chi tiết thuê bao, ví dụ như số nhận dạng cá nhân (PIN) và các dịch vụ tùy chọn. Để sử dụng các dịch vụ UMTS hoặc HSDPA, bạn có thể mua một thẻ Môđun Nhận dạng Thuê bao Tổng hợp (USIM).

Để cài đặt thẻ SIM hoặc USIM và pin,

1 Nếu thiết bị đang bật, nhấn và giữ [ ] sau đó chọn Tắt nguồn OK để tắt.

2 Tháo nắp sau.

Cần cẩn thận để không làm hỏ̉ng móng tay khi tháo nắp sau.

3 Lắp thẻ SIM hoặc USIM với các chân tiếp xúc màu vàng hướng xuống dưới.

Lắp ráp

11