Để gọi số thứ hai, chọn Thêm c.gọi sau đó gọi số mới.

Để trả lời cuộc gọi thứ hai, kéo sang phải khi âm báo chờ cuộc gọi kêu. Thiết bị sẽ yêu cầu kết thúc hoặc tạm ngừng cuộc gọi thứ nhất. Bạn phải đăng ký dịch vụ chờ cuộc gọi để sử dụng tính năng này.

Để mở màn hình quay số, chọn Bàn phím. Để bật tính năng loa ngoài, chọn Loa.

môi trường ồn ào, bạn có thể gặp khó khăn khi nghe một số cuộc gọi nếu sử dụng tính năng loa ngoài. Để có chất lượng âm thanh tốt hơn, hãy sử dụng chế độ điện thoại bình thường.

Để tắt micrô cho bên kia không nghe thấy bạn, chọn Tắt âm.

Để nghe và nói chuyện với bên kia qua tai nghe Bluetooth, chọn Tai nghe BT.

Để chuyển giữa hai cuộc gọi, chọn Cuộc kia.

Để thực hiện cuộc gọi nhiều bên (cuộc gọi hội nghị), thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi thứ hai và chọn Kết hợp khi được kết nối với bên thứ hai. Lặp lại để thêm các bên. Bạn phải đăng ký dịch vụ chờ cuộc gọi nhiều bên để sử dụng tính năng này.

››Xem và gọi đến các cuộc gọi nhỡ

Thiết bị sẽ hiển thị các cuộc gọi nhỡ trên màn hình. Để gọi đến số gọi nhỡ, mở cửa sổ thông báo và chọn cuộc gọi nhỡ.

Liên lạc

43