Nội dung

 

Lắp ráp ...........................................................

10

Mở hộp ...........................................................................................

10

Lắp thẻ SIM hoặc USIM và pin .............................................

11

Sạc pin .............................................................................................

13

Lăp the nhơ (tùy chọn) ............................................................

15

Gắn dây đeo (tùy chọn) ...........................................................

17

Bắt đầu ...........................................................

18

Bật và tắt thiết bị ........................................................................

18

Lam quen vơi thiết bị ...............................................................

19

Sư dung man hinh cam ưng .................................................

23

Khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng và bàn

 

phím .................................................................................................

24

Tìm hiểu về màn hình chờ .....................................................

24

Truy cập các ứng dụng ............................................................

27

Tùy chỉnh thiết bị ........................................................................

29

Nhập văn bản ..............................................................................

33

Tải ứng dụng về từ Android Market .................................

38

Tải các file về từ web ................................................................

39

Đồng bộ dữ liệu ..........................................................................

39

Liên lạ̣c ...........................................................

41

Gọi .....................................................................................................

41

Tin nhắn ..........................................................................................

46

Google Mail ..................................................................................

48

Email .................................................................................................

50

Talk ....................................................................................................

52

Social Hub .....................................................................................

53

Nội dung

 

6