Trước khi quay video, chọn để truy cập các cài đặt sau:

Cài đặt

Chức năng

 

Hướng dẫn

Hiển thị hướng dẫn trên màn hình xem

 

trước.

 

 

 

 

Xem trươc

Đặt cho máy ảnh hiển thị video vừa quay.

 

 

 

Thiêt lâp lai

Xóa các menu và tùy chọn quay.

 

 

 

Bộ sưu tập

Tìm hiểu cách xem ảnh và phát video đã lưu trong thẻ nhớ.

››

 

 

Định dạ̣ng file được hỗ trợ

Loại

Định dạng

 

Hình ảnh

Đuôi mở rộng: bmp, gif, jpg, png, wbmp

 

 

 

 

Video

Đuôi mở rộng: 3gp, mp4, mkv

Codec: H.263, H.264, mpeg4

 

 

 

 

Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy thuộc vào phần mềm của thiết bị.

Nếu kích thước file vượt quá bộ nhớ hiện tại, có thể xảy ra lỗi khi bạn mở file.

Chất lượng phát có thể thay đổi theo loại nội dung.

Một số file có thể không phát đúng cách tùy thuộc vào cách chúng được mã hóa.

Giải trí

61