››Bật tính năng Tì̀m điện thoạ̣i của tôi

Khi một ai đó gắn thẻ SIM hoặc USIM mới vào thiết bị của bạn, tính năng Tìm điện thoại của tôi sẽ tự động gửi số liên lạc đến người nhận được chỉ định để giúp bạn định vị và tìm lại thiết bị của mình.

Để sử dụng tính năng này, bạn cần có tài khoản Samsung để kiểm soát thiết bị từ xa trên web.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Vị trí và bả̉o mật Cảnh bao đổi SIM.

2 Đọc các điều khoản và điều kiện sử dụng và chọn Châp nhân.

3 Nhập địa chỉ email và mật mã của bạn cho tài khoản Samsung và chọn Đăng nhập.

4

5

6

7

8

Để tạo tài khoản Samsung, chọn Đăng ký.

Chọn Ngườ̀i nhận tin cảnh bao.

Nhập lại mật mã cho tài khoản Samsung của bạn và chọn OK.

Nhập số điện thoại gồm cả mã quốc gia (với dấu +). Nhập tin nhắn văn bản để gửi đến người nhận. Chọn Xong.

Nhập văn bả̉n

Bạn có thể nhập văn bản bằng cách chọn các ký tự trên bàn phím ảo hoặc bằng cách viết tay trên màn hình.

Bạn không thể nhập văn bản ở một số ngôn ngữ. Để nhập văn bản, bạn nên thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ. tr. 109

Bắt đầu

33