››Chụp ả̉nh ở chế độ chụp Nụ cườ̀i

Máy ảnh có thể nhận dạng khuôn mặt mọi người và giúp bạn chụp ảnh các khuôn mặt đang cười đó.

1

2

3

4

5

6

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Máy ả̉nh để bật máy ảnh.

Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.

Chọn Chụp nụ cườ̀i.

Thực hiện các điều chỉnh cần thiết. Hướng ống kính máy ảnh vào đối tượng.

Chọn .

Thiết bị sẽ nhận dạng người trong ảnh và phát hiện nụ cười của họ. Khi đối tượng cười, thiết bị tự động chụp ảnh.

››Chụp ả̉nh toàn cả̉nh

Bạn có thể chụp các bức ảnh toàn cảnh rộng bằng chế độ chụp Toàn cảnh. Chế độ này tiện lợi khi chụp ảnh phong cảnh.

1

2

3

4

5

6

7

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Máy ả̉nh để bật máy ảnh.

Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.

Chọn Toàn cả̉nh.

Thực hiện các điều chỉnh cần thiết. Chọn để chụp ảnh đầu tiên.

Từ từ di chuyển thiết bị theo hướng bất kỳ và cân chỉnh khung màu xanh với kính ngắm.

Khi bạn đã cân chỉnh khung màu xanh và kính ngắm, máy ảnh sẽ tự động chụp ảnh tiếp theo.

Lặp lại bước 6 để hoàn thành ảnh toàn cảnh.

Giải trí

57