Số

Chức năng

 

 

 

 

4Xóa thông tin vừa nhập.

5Bắt đầu dòng mới.

6Truy cập các cài đặt bàn phím; Thay đổi kiểu bàn phím (chạm và giữ).

Chèn dấu cách.

7Các chức năng của phím này có thể khác nhau tùy vào nhà cung cấp dịch vụ.

››Nhập văn bả̉n bằng bàn phím Swype

1

2

Chọn ký tự đầu tiên của một từ và kéo ngón tay sang ký tự thứ hai mà không nhả ngón tay khỏ̉i màn hình.

Tiếp tục cho đến khi bạn kết thúc từ đó.

3

4

5

Nhả ngón tay ra ở ký tự cuối cùng.

Khi từ hiển thị đúng, chọn để chèn dấu cách. Nếu từ hiển thị không đúng, hãy chọn từ thay thế từ danh sách hiện ra.

Lặp lại các bước 1-4 để hoàn thành văn bản của bạn.

Bắt đầu

35