1

2

3

4

Mở nắp đậy khe thẻ nhớ ở bên cạnh của điện thoại.

Lắp thẻ nhớ với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống dưới.

Đẩy thẻ nhớ vào khe cắm thẻ nhớ cho đến khi thẻ nhớ được chốt lại.

Đậy nắp che khe cắm thẻ nhớ.

››Tháo thẻ nhớ

Trước khi tháo thẻ nhớ, ngắt kết nối thẻ để tháo an toàn.

1 Ở chế độ Chờ, chọn Cài đặt Thẻ nhớ SD và bộ nhớ trong Ngắt thẻ nhớ SD OK.

2

3

4

5

Mở nắp đậy khe thẻ nhớ ở bên cạnh của điện thoại. Đẩy nhẹ thẻ nhớ cho đến khi thẻ rời hẳn khỏ̉i thiết bị. Kéo thẻ nhớ ra khỏ̉i khe cắm thẻ nhớ.

Đậy nắp che khe cắm thẻ nhớ.

Không tháo thẻ nhớ trong khi thiết bị đang truyền hoặc truy cập thông tin vì nó có thể gây mất dữ liệu hoặc làm hỏ̉ng thẻ nhớ hoặc thiết bị.

Lắp ráp

16