Chạm hai lần: Dùng ngón tay chạm nhanh hai lần để phóng to hoặc thu nhỏ̉ trong khi xem ảnh hoặc các trang web.

Thu hẹp lại: Đặt hai ngón tay cách xa nhau, sau đó thu hẹp lại gần nhau.

Thiết bị tắt màn hình cảm ứng khi bạn không sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Để bật màn hình, bấm [].

Bạn cũng có thể điều chỉnh thời gian sáng của đèn nền. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Màn hì̀nh Thời gian sang màn hì̀nh.

Khóa hoặc mở khóa màn hì̀nh cả̉m ứ́ng và bàn phím

Bạn có thể khóa màn hình cảm ứng và bàn phím để tránh các thao tác không mong muốn trên thiết bị.

Để khóa, bấm []. Để mở khóa, bật màn hình bằng cách bấm [] và sau đó dùng tay gõ nhẹ vào cửa sổ.

Bạn có thể bật tính năng khóa màn hình để ngăn người khác không sử dụng hoặc truy cập thông tin và dữ liệu cá nhân được lưu trong thiết bị. tr. 31

Tì̀m hiểu về màn hì̀nh chờ̀

Khi thiết bị đang ở chế độ Chờ, bạn sẽ thấy màn hình chờ. Từ màn hình chờ, bạn có thể xem biểu tượng chỉ báo, widget, lối tắt tới các ứng dụng và các mục khác.

Màn hình chờ có nhiều cửa sổ. Cuộn sang trái hoặc phải đến một cửa sổ của màn hình chờ.

Bắt đầu

24