››Thay đổi kiểu bàn phím

Bạn có thể thay đổi kiểu bàn phím. Chạm và giữ vào cửa sổ nhập văn bản và chọn Cách nhập một loại bàn phím (bàn phím Swype hoặc Samsung).

››Nhập văn bả̉n bằng bàn phím Samsung

1

2

Chọn Loại ban phim sau đó chọn cách nhập văn bản.

Bạn có thể chọn một trong các cách nhập bằng bàn phím (bàn phím QWERTY hoặc truyền thống) hoặc cách nhập bằng viết tay.

Nhập văn bản bằng cách chọn các phím ký tự-số hoặc viết lên màn hình.

Bạn cũng có thể sử dụng các phím sau:

 

1

4

 

2

5

 

3

6

 

 

7

Số

Chức năng

 

1Đổi chữ hoa-chữ thường.

2Chuyển giữa chế độ Biểu tượng/Số và chế độ ABC.

Nhập văn bản bằng giọng nói; Biểu tượng này chỉ có khi bạn bật tính năng nhập giọng nói cho

3bàn phím Samsung.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào ngôn ngữ nhập được chọn.

Bắt đầu

34