Màn hì̀nh cả̉m ứ́ng phả̉n ứ́ng chậm và không đúng

Nếu thiết bị của bạn có màn hình cảm ứng và màn hình cảm ứng phản ứng không đúng, hãy thử các cách sau:

Tháo lớp bảo vệ khỏ̉i màn hình cảm ứng. Lớp bảo vệ có thể khiến thiết bị không nhận dạng được dụng cụ nhập và không được khuyên dùng đối với các thiết bị có màn hình cảm ứng.

Đảm bảo rằng tay phải sạch và khô khi chạm vào màn hình cảm ứng.

Khởi động lại thiết bị để xóa toàn bộ các lỗi phần mềm tạm thời.

Đảm bảo rằng phần mềm của thiết bị được nâng cấp lên phiên bản mới nhất.

Nếu màn hình cảm ứng bị xước hoặc hỏ̉ng, hãy mang đến Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung tại địa phương bạn.

Thiết bị của bạ̣n bị treo hoặc gặp các lỗi nghiêm trọng

Nếu thiết bị của bạn bị treo, bạn có thể cần phải đóng các chương trình hoặc đặt lại thiết bị để khôi phục tính năng. Nếu thiết bị của bạn bị treo và không phản ứng lại, nhấn và giữ [] từ 8-10 giây và thả ra. Thiết bị sẽ tự động khởi động lại.

Nếu cách này không khắc phục được sự cố, hãy đặt lại về dữ liệu của nhà sản xuất. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Riêng tư Đặt lại dư liêu cua nha sản xuât Khơi đông lại điên thoại Xóa tất cả̉.

Các cuộc gọi bị ngắt

Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất kết nối với mạng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.

Khắc phục sự cố

115