Các ứng dụng và chức năng của chúng có thể khác nhau tùy vào quốc gia, khu vực hoặc thông số kỹ thuật của phần cứng. Samsung không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến hiệu suất gây ra do ứng dụng của bên thứ ba.

Samsung không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến hiệu suất hoặc tính không tương thích gây ra do việc chỉnh sửa các cài đặt đăng ký của người dùng.

Bạn có thể nâng cấp phần mềm của thiết bị di động bằng cách truy cập www.samsung.com.

Phần mềm, nguồn âm thanh, hình nền, ảnh và các nội dung khác được cung cấp trong thiết bị này được cấp phép sử dụng có giới hạn giữa Samsung và các chủ nhân tương ứng của chúng. Việc trích xuất và sử dụng các sản phẩm này cho mục đích thương mại hoặc các mục đích khác là vi phạm luật bản quyền. Samsung không chịu trách nhiệm về việc vi phạm bản quyền đó của người dùng.

Vui lòng giữ sách hướng dẫn sử dụng này để tham khảo về sau.

Biểu tượng chỉ dẫn

Trước khi bắt đầu, hãy làm quen với các biểu tượng mà bạn sẽ thấy trong sách hướng dẫn này:

Cảnh bao — cac tinh huông co thê gây thương tích cho ban thân ban hoăc ngươi khac

Cẩn thận — cac tinh huông co thê gây hư hỏng cho thiết bị hoăc thiêt bi khac

Ghi chú — các ghi chú, mẹo sử dụng hoặc thông tin bổ sung

Sử dụng sách hướng dẫn này

3