Quét bàn phím: Bật hoặc tắt tính năng quét bàn phím cho chế độ nhập văn bản. Bạn có thể chuyển giữa các chế độ nhập bằng cách cuộn sang trái hoặc phải trên bàn phím.

Tự động viết hoa: Đặt cho thiết bị từ động viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng, như dấu chấm, dấu hỏ̉i, hoặc dấu cảm thán.

Cài đặt viết tay: Tùy chỉnh thời gian nhận dạng trong chế độ Viết tay.

Nhập giọng nói: Bật tính năng thu giọng nói để nhập văn bản bằng giọng nói trên bàn phím Samsung.

Tự đặt dấu chấm câu: Đặt cho thiết bị chèn dấu chấm câu khi bạn chạm hai lần vào thanh space.

Hướng dẫn: Tìm hiểu cách nhập văn bản với bàn phím Samsung.

››DioPen Chinese IME

Rung khi nhấn phím: Đặt cho thiết bị rung khi bạn chạm vào một phím.

Phat âm khi nhân phim: Đặt cho thiết bị phát âm khi bạn chạm vào một phím.

Tiêng Han: Bật chế độ nhập tiếng Hàn.

Tiêng Trung: Bật chế độ nhập tiếng Trung.

Hiên tư gơi y: Đặt cho thiết bị hiển thị các gợi ý trong khi bạn nhập văn bản.

Cài đặt chi tiết: Tùy chỉnh các cài đặt đối với bàn phím DioPen Chinese IME, như gợi ý từ, kiểm tra chính tả, và tự động điền dấu cách khi Show suggestions được chọn.

Thời gian chờ nhân dạng: Chọn thời gian nhận dạng cho chế độ Viết tay.

Đô day net vẽ: Chọn độ dày nét chữ cho chế độ Viết tay.

Mau net vẽ: Chọn màu chữ cho chế độ Viết tay.

Sư dung Fuzzy: Đặt cho thiết bị sử dụng các cài đặt Fuzzy.

Cai đăt Fuzzy: Tùy chỉnh các cài đặt Fuzzy.

Thông tin: Xem thông tin về DioPen Chinese IME.

Trơ giup: Tìm hiểu cách nhập liệu với DioPen Chinese IME.

Cài đặt

111