Riêng tư

Thay đổi cài đặt để quản lý các cài đặt và dữ liệu của bạn.

Sao lưu dữ liệu của bạ̣n: Sao lưu các cài đặt của điện thoại sang máy chủ Google.

Tự động khôi phục: Đặt cho thiết bị khôi phục dữ liệu của các ứng dụng bạn đã sao lưu khi chúng được cài đặt vào thiết bị.

Đặt lại dư liêu cua nha sản xuât: Đặt lại các cài đặt của bạn về các giá trị mặc định của nhà sản xuất và xóa toàn bộ dữ liệu.

Thẻ nhớ SD và bộ nhớ trong

Xem thông tin bộ nhớ cho thiết bị và thẻ nhớ. Bạn cũng có thể định dạng thẻ nhớ.

Định dạng thẻ nhớ sẽ xóa vĩnh viễn tất cả dữ liệu khỏ̉i thẻ nhớ.

Ngôn ngữ & bàn phím

Thay đổi cài đặt nhập văn bản.

››Chọn ngôn ngữ

Chọn ngôn ngữ hiển thị cho tất cả các menu và ứng dụng.

››Chọn cách nhập

Chọn loại bàn phím mặc định để nhập văn bản.

››Swype

Chon Phương Thức Cho Vao: Thay đổi loại bàn phím.

Cach Swype:: Tìm hiểu cách nhập văn bản với bàn phím Swype.

Ca nhân tư điển: Thiết lập từ điển của chính bạn. Các từ trong từ điển của bạn sẽ xuất hiện dưới dạng gợi ý cho các từ nhập.

Cài đặt

109