››Kết nối ở chế độ thiết bị lưu trữ chung

Bạn có thể truy cập thư mục file của thẻ nhớ bằng cách sử dụng thiết bị làm đầu đọc thẻ nhớ.

1 Lắp thẻ nhớ vào thiết bị.

2 Dùng cáp USB nối khe cắm đa chức năng trên thiết bị với máy tính.

3 Mở ô thông báo và chọn USB đươc kết nối Kết nối bộ nhớ USB OK.

4 Mở thư mục để xem các file.

5 Sao chép file từ máy tính sang thẻ nhớ.

6 Khi đã hoàn tất, chọn Tắt bô nhớ USB.

Để ngắt kết nối thiết bị khỏ̉i máy tính, nhấp vào biểu tượng thiết bị USB trên thanh tác vụ của Windows và nhấp vào tùy chọn để gỡ thiết bị nhớ chung một cách an toàn. Sau đó tháo cáp USB khỏ̉i máy tính. Nếu không, bạn có thể làm mất dữ liệu lưu trữ trên thẻ nhớ hoặc làm hỏ̉ng thẻ nhớ.

Kết nối VPN

Bạn có thể tạo các mạng riêng ảo (VPN) và kết nối an toàn tới mạng riêng của mình thông qua một mạng công cộng, như internet.

Thiết bị phải truy cập được internet. Nếu bạn gặp sự cố khi truy cập internet, bạn cần chỉnh sửa các kết nối. Nếu bạn không chắc chắn về thông tin kết nối cần nhập vào, hãy hỏ̉i nhà cung cấp dịch vụ.

Kết nối

93