››

 

Các phím

 

Phím

Chức năng

Nguồn/

Bật thiết bị (bấm và giữ); Truy cập các

menu nhanh (bấm và giữ); Xác lập lại

Reset1/

thiết bị (bấm và giữ trong 8-10 giây va

Khóa

tha ra); Khóa màn hình cảm ứng.

 

 

 

 

Mở danh sách các tùy chọn có sẵn trên

Menu

màn hình hiện tại; mở thanh tìm kiếm

 

nhanh (nhấn và giữ).

 

 

Trang

Trở về màn hình chờ; mở danh sách các

chủ

ứng dụng gần đây (nhấn và giữ).

 

 

Trở về

Trở về màn hình trước đó.

 

 

Âm

Điều chỉnh âm lượng thiết bị.

lượng

 

 

 

1.Nếu thiết bị gặp lỗi nghiêm trọng, bị treo hoặc đơ máy, bạn phải khởi động lại thiết bị để phục hồi các chức năng.

Bắt đầu

20