››Xem ả̉nh

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Bộ sưu tập.

2

3

4

Chọn một thư mục.

Để thay đổi chế độ xem, chọn hoặc ở góc trên cùng bên phải màn hình.

Chọn một ảnh (không có biểu tượng) để xem.

Trong khi xem ảnh, sử dụng các tùy chọn sau:

Để xem các ảnh khác, cuộn sang trái hoặc phải.

Để phóng to hoặc thu nhỏ̉, cham vào màn hình và chọn hoặc . Để phóng to, đặt hai ngón tay lên màn hình và tách chúng ra. Để thu nhỏ̉, di chuyển các ngón tay lại gần hơn.

Quý vị cũng có thể chạm hai lần vào màn hình.

Để bắt đầu trình chiếu trong thư mục đã chọn, chọn Trình chiêu. Chạm vào màn hình để dừng trình chiếu.

Để gửi ảnh cho người khác, chọn [] Chia sẻ. Để xóa ảnh, bấm [] Xóa.

Để sử dụng các tính năng bổ sung với ảnh, bấm [] L.chọn và sử dụng các tùy chọn sau:

-- Chi tiết: Xem chi tiết ảnh.

-- Chon làm: Đặt ảnh làm hình nền hoặc ảnh nhận dạng người gọi cho một số liên lạc.

-- Cắt: Cắt hình ảnh từ một ảnh.

-- Xoay trái: Xoay ảnh ngược chiều kim đồng hồ.

-- Xoay phả̉i: Xoay ảnh theo chiều kim đồng hồ.

››Phát video

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Bộ sưu tập.

2

3

4

Chọn một video (có biểu tượng ) để phát. Xoay thiết bị sang kiểu xem ngang.

Điều khiển quá trình phát bằng các phím ảo.

Giải trí

62