››Các biểu tượng chỉ báo

Các biểu tượng hiển thị trên màn hình có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Biểu tượng Định nghĩa

Không có tín hiệu

Cường độ tín hiệu

Đã kết nối với mạng GPRS

Đã kết nối với mạng EDGE

Đã kết nối với mạng UMTS

Mở các mạng WLAN có sẵn

Đã kết nối với mạng WLAN

Đã bật Bluetooth

Đã kết nối với tai nghe Bluetooth

Đã bật GPS

Đang thực hiện cuộc gọi

Cuộc gọi đang tạm dừng

Đã bật loa ngoài

Cuộc gọi nhỡ

Đã đồng bộ với web

Đang tải lên dữ liệu

Đang tải về dữ liệu

Đã kích hoạt chuyển hướng cuộc gọi

Bắt đầu

21