Các lưu ý an toàn

Để tránh gây thương tích cho bản thân và người khác hoặc làm hư hỏ̉ng thiết bị, hãy đọc tất cả thông tin sau trước khi sử dụng thiết bị.

Cả̉nh báo: Phòng ngừa điện giật và cháy nổ

Không sử dụng dây điện hoặc phích điện bị hỏng, hoặc ổ cắm điện hỏng

Không chạ̣m tay ướt vào dây điện, hoặc rút sạ̣c bằng cách kéo dây

Không cuộn cong hoặc làm hỏng dây điện

Không sử dụng thiết bị trong khi đang sạ̣c hoặc chạ̣m tay ướt vào thiết bị

Không làm ngắn mạ̣ch bộ sạ̣c hoặc pin

Không làm rơi hoặc để bộ sạ̣c hoặc pin bị va đập

Không sạ̣c pin bằng những bộ sạ̣c không được nhà sả̉n xuất chứ́ng nhận

Không sử dụng thiết bị trong khi trờ̀i đang có sấm chớp

Thiết bị có thể bị hỏ̉ng và nguy cơ bị điện giật cao.

Không cầm vào pin Lithium Ion (Li-Ion) đã bị hỏng hoặc rò điện

Để vứt bỏ̉ pin Li-Ion một cách an toàn, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành được ủy quyền gần nhất.

Cẩn thận khi cầm và vứ́t bỏ pin và bộ sạ̣c pin

Chi dung pin va bô sac đươc Samsung chứng nhân, đươc thiêt kê riêng cho thiết bị cua ban. Pin va bô sac không tương thich co thê gây thương tích nghiêm trong hoăc lam hư hỏ̉ng thiết bị.

Không vưt pin hoăc thiết bị vao lưa. Tuân thủ tất cả các quy định của địa phương khi vứt bỏ̉ pin hoặc thiết bị đã qua sử dụng.

Các lưu ý an toàn

120