Dụng cụ ..........................................................

96

Đồng hồ .........................................................................................

96

Máy tính .........................................................................................

97

Tải về ................................................................................................

97

Google Search .............................................................................

98

File của bạn ...................................................................................

98

Quickoffice ....................................................................................

99

Bộ dụng cụ SIM .......................................................................

100

Quản lý tác vụ ...........................................................................

101

Tìm kiếm băng Giong noi ...................................................

101

Cài đặt ..........................................................

102

Truy cập menu Cài đặt ..........................................................

102

Không dây và mạng ...............................................................

102

Cài đặt cuộc gọi .......................................................................

104

Âm thanh ....................................................................................

105

Màn hình .....................................................................................

105

Vị trí và bảo mật ......................................................................

106

Ứng dụng ....................................................................................

107

Tài khoản và đồng bộ ............................................................

108

Riêng tư .......................................................................................

109

Thẻ nhớ SD và bộ nhớ trong .............................................

109

Ngôn ngữ & bàn phím .........................................................

109

Đâu vao/ra cua giong noi ...................................................

112

Nội dung

8