Một số nội dung trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể khác với thiết bị của bạn tùy vào phần mềm của thiết bị hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Để cài đặt Kies (Đồng bộ Máy tính)

1.Tải về phiên bản Kies mới nhất từ website Samsung (www.samsung.com/kies) và cài đặt vào máy tính của bạn.

2.Sử dụng cáp USB để nối thiết bị với máy tính. Samsung Kies sẽ tự động chạy.

Nếu Samsung Kies không tự động chạy, nhấp đúp vào biểu tượng Samsung Kies trên máy tính. Tham khảo thông tin trợ giúp của Kies để tìm hiểu thêm.

www.samsung.com

Vietnamese. 02/2012. Rev. 1.0