Đả̉m bả̉o có thể tiếp cận các dịch vụ khẩn cấp

Nhưng cuôc goi khân câp tư thiết bị co thê không thưc hiên đươc ơ môt sô khu vưc hoăc trương hơp. Trước khi đến những vùng xa xôi hoặc lạc hậu, hãy lập một phương án dự phòng để liên hệ với nhân viên dịch vụ khẩn cấp.

Giữ an toàn cho thông tin cá nhân và các dữ liệu quan trọng của bạ̣n

Khi sử dụng thiết bị, đừng quên sao lưu các dữ liệu quan trọng. Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu.

Khi vứt bỏ̉ thiết bị, hãy sao lưu toàn bộ dữ liệu và xóa sạch dữ liệu khỏ̉i thiết bị để tránh việc sử dụng sai thông tin cá nhân của bạn.

Không được phân phối tài liệu được bả̉o vệ bả̉n quyền

Không được phân phối tài liệu được bảo vệ bản quyền mà bạn đã ghi lại cho người khác mà không được phép của người sở hữu nội dung. Làm như vậy có thể vi phạm luật bản quyền. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề pháp lý nào gây ra do việc sử dụng trái phép tài liệu được bảo vệ bản quyền.

Thông tin xác nhận Mứ́c Hấp thụ Riêng (SAR)

Điện thoại này tuân thu cac tiêu chuân cua Liên Minh Châu Âu (EU) về giơi han sư phơi nhiễm cua con ngươi vơi năng lương tân sô vô tuyến (RF) phat ra tư thiết bị vô tuyến va thiêt bi viên thông. Các tiêu chuẩn này nhằm ngăn chặn việc bán các điện thoại di động vượt quá mức phơi nhiễm tối đa (có tên là Mức Hấp thụ Riêng, hoặc SAR) là 2.0 W/kg.

Trong quá trình thử nghiệm, mức SAR tối đa ghi lại được của kiểu máy này là 0.829 W/kg. Khi sử dụng bình thường, mức SAR thực tế có thể thấp hơn nhiều, vì điện thoại đã được thiết kế chỉ phát ra mức năng lượng RF cần thiết để truyền tín hiệu đến trạm thu phát gần nhất. Băng cach tư đông phat ra mưc năng lượng thâp hơn khi co thê, điện thoại này giam thiêu mức phơi nhiễm cua ban vơi năng lương RF.

Để biết thêm thông tin về SAR và các tiêu chuẩn có liên quan của EU, vui lòng ghé thăm website của Samsung.

Các lưu ý an toàn

128