››Sử dụng cửa sổ thông báo

chế độ Chờ hoặc khi đang sử dụng một ứng dụng, chạm vào khu vực biểu tượng chỉ báo và kéo ngón tay xuống để mở cửa sổ thông báo. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng kết nối không dây và truy cập danh sách các thông báo, chẳng hạn như tin nhắn, cuộc gọi, sự kiện hoặc tình trạng xử lý. Để ẩn ô, kéo phần cuối của danh sách lên.

Từ cửa sổ thông báo, bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau: Wi-Fi: Bật hoặc tắt tính năng kết nối mạng WLAN. tr. 89

B/T: Bật hoặc tắt tính năng kết nối không dây Bluetooth.

tr. 86

GPS: Bật hoặc tắt tính năng GPS.

Âm thanh/Rung: Bật hoặc tắt chế độ Rung.

Tự động xoay: Bật hoặc tắt chế độ tự động xoay.

Các tùy chọn có sẵn có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

››Thêm hoặc xóa các cửa sổ của màn hì̀nh chờ̀

Bạn có thể thêm hoặc xóa các cửa sổ của màn hình chờ để sắp xếp các widget theo thứ tự ưu tiên và nhu cầu của mình.

1

2

Ở chế độ Chờ, bấm [] Sửa.

Bạn cũng có thể đặt hai ngón tay lên màn hình và thu hẹp lại để chuyển sang chế độ Sửa đổi.

Thêm hoặc xóa các cửa sổ bằng cách sử dụng các tính năng sau:

Để xóa một cửa sổ, chạm và giữ vào hình thu nhỏ̉ của cửa sổ đó và kéo nó vào thùng rác ở dưới cùng của màn hình.

Bắt đầu

26