Quả̉n lý tác vụ

Với trình quản lý tác vụ, bạn có thể xem các ứng dụng hiện đang hoạt động, và thông tin bộ nhớ.

1

2

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Quả̉n lý tác vụ.

Sử dụng các tùy chọn sau:

Ứng dụng đang chạ̣y: Xem danh sách tất cả các ứng dụng hiện đang chạy trên thiết bị.

Gói: Xem tổng dung lượng bộ nhớ đã sử dụng cho các ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị.

RAM: Kiểm tra và quản lý RAM của thiết bị.

Tông kêt: Xem bộ nhớ đã sử dụng và hiện còn trống trên thiết bị và thẻ nhớ.

Trợ giúp: Xem thông tin trợ giúp về cách kéo dài thời gian sử dụng pin.

Tì̀m kiếm băng Giong noi

Tìm hiểu cách sử dụng tính năng khẩu lệnh để gọi điện, gửi tin nhắn, hoặc tìm kiếm địa điểm và thông tin bằng giọng nói.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

1

2

3

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Tì̀m kiếm băng Gio...

Nói một lệnh vào micrô.

Chọn tên của mục bạn muốn truy cập (nếu cần).

Dụng cụ

101