3 Điều khiển quá trình phát bằng các phím sau:

1 5

 

2

6

 

 

 

3

7

 

4

8

Số

Chức năng

 

1Bật hệ thống âm thanh vòm 5.1 kênh khi tai nghe được kết nối.

2 1

Di chuyển đến một điểm của file bằng cách

 

kéo thanh.

3Chuyển về bài trước, tua lùi trong file (chạm và giữ).

4Tạm dừng phát; chọn để tiếp tục phát.

5Thay đổi chế độ lặp lại (tắt, lặp lại một file, hoặc lặp lại tất cả các file).

6 1

Bật chế độ Phát ngẫu nhiên.

7Mở danh sách.

8Chuyển sang bài kế tiếp, tua tiến trong file (chạm và giữ).

1.Các biểu tượng này sẽ hiển thị khi bạn chạm vào màn hình máy nghe nhạc.

Giải trí

64