Sau khi chụp ảnh, chọn để xem ảnh vừa chụp.

Để xem các ảnh khác, cuộn sang trái hoặc phải.

Để phóng to hoặc thu nhỏ̉, cham vào màn hình và chọn hoặc . Để phóng to, đặt hai ngón tay lên màn hình và tách chúng ra. Để thu nhỏ̉, di chuyển các ngón tay lại gần hơn.

Quý vị cũng có thể chạm hai lần vào màn hình. Để gửi ảnh cho người khác, chọn Chia sẻ.

Để đặt một ảnh làm hình nền hoặc ảnh nhận dạng người gọi cho một số liên lạc, chọn Chọn làm.

Để xóa ảnh, chọn Xóa.

››Chụp ả̉nh bằng các tùy chọn thiết lập trước cho các cả̉nh khác nhau

Máy ảnh cung cấp cho bạn các cài đặt được thiết lập trước cho các cảnh khác nhau. Bạn chỉ cần chọn chế độ phù hợp cho các điều kiện và đối tượng cần chụp.

Ví dụ, khi bạn chụp ảnh vào ban đêm, chọn chế độ ban đêm có sử dụng độ phơi sáng kéo dài.

1

2

3

4

5

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Máy ả̉nh để bật máy ảnh.

Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.

Chọn một cảnh.

Thực hiện các điều chỉnh cần thiết. Chọn để chụp ảnh.

Giải trí

56