Sư dung man hình cảm ứng

Màn hình cảm ứng của thiết bị giúp bạn dễ dàng chọn các mục hoặc thực hiện các chức năng. Tìm hiểu các thao tác cơ bản để sử dụng màn hình cảm ứng.

Để tránh làm xước màn hình cảm ứng, không được sử dụng dụng cụ sắc nhọn.

Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với các thiết bị điện khác. Hiện tượng phóng tĩnh điện có thể làm hỏ̉ng màn hình cảm ứng.

Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với nước. Màn hình cảm ứng có thể bị hỏ̉ng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.

Để sử dụng tối ưu màn hình cảm ứng, hãy gỡ miếng phim dán bảo vệ màn hình trước khi sử dụng thiết bị.

Màn hình cảm ứng có một lớp giúp phát hiện các hạt điện tích nhỏ̉ phát ra từ cơ thể người. Để đạt hiệu suất tốt nhất, hãy dùng đầu ngón tay để chạm vào màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng sẽ không phản ứng với thao tác chạm bằng các dụng cụ sắc nhọn, chẳng hạn như stylus hoặc bút.

Điều khiển màn hình cảm ứng bằng các thao tác sau:

Cham: Dùng ngón tay chạm một lần để chọn hoặc mở một menu, tùy chọn, hoặc ứng dụng.

Chạm và giữ: Chạm và giữ vào một mục trong hơn 2 giây để mở danh sách tùy chọn bật ra.

Kéo: Chạm và kéo ngón tay lên trên, xuống dưới, sang trái, hoặc sang phải để di chuyển đến các mục trên danh sách.

Kéo và thả: Dùng ngón tay chạm và giữ vào một mục, sau đó kéo ngón tay để di chuyển mục đó.

Bắt đầu

23