Sạ̣c pin

Trước khi sử dụng điện thoại lần đầu tiên, bạn cần phải sạc pin.

Bạn có thể sạc thiết bị bằng bộ sạc du lịch hoặc bằng cách dùng cáp USB nối thiết bị với máy tính.

Chỉ sử dụng loại sạc và cáp nối được Samsung chứng nhận. Các loại sạc và cáp nối không được chứng nhận có thể khiến pin bị nổ hoặc làm hư hỏ̉ng thiết bị.

Khi sắp hết pin, thiết bị sẽ phát ra một âm thanh cảnh báo và hiển thị một thông báo pin yếu. Biểu tượng pin cũng sẽ rỗng. Nếu mức pin quá yếu, thiết bị sẽ tự động tắt. Hãy sạc lại pin để tiếp tục sử dụng.

Nếu pin đã xả hết, bạn không thể bật thiết bị ngay cả khi cắm bộ sạc du lịch. Hãy sạc pin trong vài phút sau đó mới bật thiết bị.

››Sạ̣c pin bằng bộ sạ̣c du lịch

1

2

Mở nắp che khe cắm đa chức năng.

Cắm đầu nhỏ̉ của bộ sạc du lịch vào khe cắm đa chức năng.

Lắp ráp

13