Tùy chỉnh thiết bị

Sử dụng thiết bị hiệu quả hơn bằng cách điều chỉnh cho phù hợp với ưu tiên của bạn.

››Đặt ngày và giờ̀ hiện tạ̣i

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Thờ̀i gian.

2 Đặt ngày và giờ và thay đổi các tùy chọn khác.

››Bật hoặc tắt âm khi chạ̣m

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Âm thanh Âm thanh khi chọn.

››Điều chỉnh âm lượng của nhạ̣c chuông

Bấm phím âm lượng lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng của nhạc chuông.

››Chuyển sang chế độ Yên lặng

Để tắt hoặc bật tiếng thiết bị, thực hiện một trong các thao tác sau:

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Bàn phím sau đó cham và giữ .

Mở cửa sổ thông báo ở trên cùng của màn hình và chọn Âm thanh.

Bấm và giữ [] và chọn Chế độ Yên lặng.

Bạn có thể đặt cho thiết bị báo hiệu các sự kiện khác nhau ở chế độ Yên lặng. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Âm thanh Rung Luôn luôn hoặc Chỉ trong chế độ Yên lặng. Khi bạn chuyển sang chế độ Yên lặng, sẽ hiện ra ở vị trí của

.

Bắt đầu

29