Lắp ráp

Mở hộp

Kiểm tra các phụ kiện sau trong hộp sản phẩm:

Thiết bị di động Pin

Hướng dẫn sử dụng nhanh

Chỉ sử dụng phần mềm được Samsung chứng nhận. Phần mềm không chính thức hoặc bất hợp pháp có thể gây hỏ̉ng hóc hoặc các sự cố không được nhà sản xuất bảo hành.

Các linh kiện và phụ kiện kèm theo thiết bị có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Bạn có thể mua các phụ kiện bổ sung từ đại lý Samsung tại địa phương.

Các phụ kiện đi kèm hoạt động tốt nhất cho thiết bị của bạn.

Các phụ kiện không phải do Samsung cung cấp có thể không tương thích với thiết bị này.

Lắp ráp

10