››Quay video

1

2

3

4

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Máy ả̉nh để bật máy ảnh.

Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.

Chọn để chuyển sang chế độ máy quay.

Hướng ống kính vào đối tượng và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số

 

 

 

Chức năng

 

 

 

 

 

Kiểm tra tình trạng và các cài đặt của máy

 

 

 

 

 

quay.

 

1

 

 

 

: Độ phân giải

 

 

 

 

 

: Độ dài video có thể quay (tùy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vào bộ nhớ hiện có)

 

 

 

 

 

: Vị trí lưu trữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thay đổi chế độ quay (để đính kèm vào tin

2nhắn đa phương tiện hoặc để lưu thông thường).

3Điều chỉnh độ sáng.

4Thay đổi cài đặt máy quay.

5Chuyển sang chế độ máy ảnh.

6Quay video.

7Xem video bạn vừa quay.

Giải trí

59