Nếu bạ̣n đang sử dụng máy trợ thính, hãy liên hệ với nhà sả̉n xuất để biết thông tin về nhiễu sóng vô tuyến

Một số máy trợ thính có thể bị nhiễu sóng do tần số vô tuyến của thiết bị. Liên hệ với nhà sản xuất để chắc chắn về tính an toàn của máy trợ thính.

Tăt thiết bị trong nhưng môi trường co nguy cơ gây nô

Tắt thiết bị trong nhưng môi trương co nguy cơ gây nô thay vì tháo pin.

Luôn tuân thủ các quy định, hướng dẫn và ký hiệu trong nhưng môi trương co nguy cơ gây nô.

Không sử dụng thiết bị ở các địa điểm đổ xăng (cây xăng), gần nhiên liệu hay hóa chất, và các khu vực dễ phát nổ.

Không cât hoăc mang theo cac chât lỏng, chât khi, hoăc vât liêu gây nô trong cung môt ngăn vơi thiết bị, cac bô phân, hoăc phu kiên cua thiết bị.

Tắt thiết bị khi đang ở trên máy bay

Sử dụng thiết bị trên máy bay là bất hợp pháp. Thiết bị có thể làm nhiễu các thiết bị định hướng điện tử của máy bay.

Các thiết bị điện tử trong xe ô tô có thể gặp trục trặc do tần số vô tuyến của thiết bị

Các thiết bị điện tử trong xe hơi có thể gặp trục trặc do tần số vô tuyến của thiết bị. Liên hệ với nhà sản xuất để biết thêm thông tin.

Tuân thủ tất cả̉ các cả̉nh báo và quy định an toàn về việc sử dụng thiết bị di động trong khi lái xe

Trong khi lái xe, việc lái xe an toàn là trách nhiệm trước tiên của bạn. Không bao giờ sử dụng thiết bị di động trong khi lái xe, nếu luật pháp không cho phép. Để an toàn cho bản thân và cho người khác, hãy thực hiện các thói quen tốt và nhớ những lời khuyên sau đây:

Sử dụng bộ phụ kiện rảnh tay dùng trong xe hơi.

Tìm hiểu về thiết bị và các tính năng tiện lợi của nó, chẳng hạn như quay số nhanh và gọi lại. Các tính năng này sẽ giúp bạn giảm thời gian thực hiện hoặc nhận các cuộc gọi trên thiết bị di động.

Đặt thiết bị trong phạm vi tay với. Có thể với tới thiết bị không dây mà không cần phải rời mắt khỏ̉i đường đi. Nếu bạn nhận được cuộc gọi đến ở thời điểm không thuận tiện, hãy để chức năng thư thoại trả lời cuộc gọi đó cho bạn.

Các lưu ý an toàn

122