1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Vị trí và bả̉o mật.

2 Điều chỉnh các cài đặt sau để bật các dịch vụ định vị:

Tùy chọn

Chức năng

 

Sử dụng mạng

Đặt để sử dụng mạng WLAN và/hoặc

 

các mạng di động trong việc tìm kiếm

không dây

vị trí của bạn.

 

 

 

 

Sử dụng vệ

Đặt để sử dụng vệ tinh GPS trong việc

tinh GPS

tìm kiếm vị trí của bạn.

 

Kết nối PC

Tìm hiểu cách kết nối thiết bị với máy tính qua cáp USB ở các chế độ kết nối USB khác nhau. Bằng cách kết nối thiết bị với máy tính, bạn có thể truyền dữ liệu trực tiếp đến và từ thiết bị, và sử dụng chương trình Samsung Kies.

››Kết nối bằng Samsung Kies

Đảm bảo rằng Samsung Kies được cài đặt trên máy tính. Bạn có thể tải chương trình này về từ website của Samsung (www.samsung.com/kies).

1

2

Dùng cáp USB nối khe cắm đa chức năng trên thiết bị với máy tính.

Samsung Kies sẽ tự động chạy.

Nếu Samsung Kies không tự động chạy, nhấp đúp vào biểu tượng Samsung Kies trên máy tính.

Sao chép file từ máy tính sang thiết bị.

Tham khảo thông tin trợ giúp của Samsung Kies để tìm hiểu thêm.

Kết nối

92