3 Điều khiển đài FM bằng các phím sau đây:

15

2

33

4

Số

Chức năng

 

 

 

 

1Tắt hoặc bật đài FM.

2Điều chỉnh tần số.

3Tìm kiếm đài FM sẵn có.

4Thêm đài FM hiện tại vào danh sách kênh yêu thích.

5Điều chỉnh âm lượng.

››Tự động lưu một đài FM

1

2

3

Cắm tai nghe vào thiết bị.

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Đài FM.

Bấm [] Do đài một tùy chọn quét. Đài FM sẽ tự động quét và lưu các đài sẵn có.

Giải trí

67