Không định vị được thiết bị Bluetooth khác

Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị.

Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối, nếu cần.

Chắc chắn rằng thiết bị của bạn và thiết bị Bluetooth kia nằm trong phạm vi tối đa của Bluetooth (10 mét).

Nếu các cách trên không khắc phục được sự cố, hãy liên hệ với Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung.

Kết nối không được thiết lập khi bạ̣n nối thiết bị với máy tính

Hãy đảm bảo rằng cáp USB bạn đang dùng tương thích với thiết bị.

Chắc chắn rằng bạn đã cài và cập nhật các trình điều khiển phù hợp trên máy tính.

Khắc phục sự cố

119