››Tì̀m một số liên lạ̣c

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn .

2 Cuộn lên hoặc xuống trên danh sách số liên lạc.

Bạn cũng có thể kéo ngón tay dọc theo chỉ mục phía bên phải để cuộn nhanh qua danh sách.

3 Chọn tên của số liên lạc.

Khi đã tìm thấy một số liên lạc, bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau:

Để gọi cho số liên lạc đó, chọn một số điện thoại. Để gửi tin nhắn, chọn Tin nhắn.

Để gửi thư điện tử, chọn địa chỉ email.

Để sửa thông tin liên hệ, bấm [] Sửa.

Để đặt số liên lạc làm số yêu thích, chọn ở góc trên cùng bên phải màn hình.

››Đặt số quay nhanh

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn .

2 Bấm [] L.chọn Quay số nhanh.

3 Chọn một số vị trí số liên lạc.

4 Chọn một số điện thoại (nếu cần).

Bạn có thể nhanh chóng gọi cho số này bằng cách chạm và giữ vào số vị trí từ màn hình quay số.

››Tạ̣o danh thiếp

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn . 2 Bấm [] Thông tin của bạ̣n.

Thông tin cá nhân

70