Độ sáng: Đặt độ sáng của màn hình.

Tự động xoay màn hì̀nh: Đặt có xoay tự động nội dung hay không khi xoay thiết bị.

Hiệu ứ́ng động: Đặt thiết bị hiển thị ảnh động khi bạn chuyển giữa các cửa sổ.

Thời gian sang màn hì̀nh: Đặt khoảng thời gian chờ trước khi đèn nền của màn hình tắt.

Cân chinh chiêu ngang: Cân chỉnh gia tốc kế để điều chỉnh trục ngang của thiết bị giúp nhận dạng chuyển động tốt hơn.

Vị trí và bả̉o mật

Thay đổi cài đặt để bảo mật thiết bị và thẻ SIM hoặc USIM, và tính năng GPS.

Sử dụng mạ̣ng không dây: Đặt để sử dụng mạng WLAN và/hoặc các mạng di động trong việc tìm kiếm vị trí của bạn.

Sử dụng vệ tinh GPS: Đặt để sử dụng vệ tinh GPS trong việc tìm kiếm vị trí của bạn.

Cài khóa màn hì̀nh: Đặt chế độ an ninh khi mở khóa. Khi bạn đã đặt chế độ an ninh, tùy chọn này sẽ chuyển thành Đổi khóa màn hì̀nh.

-- Không co: Tắt chế độ khóa màn hình.

-- Mẫu hì̀nh: Đặt mẫu mở khoá để mở khoá màn hình.

-- PIN: Đặt mã PIN (số) để mở khóa màn hình.

-- Mật mã: Đặt mật mã (ký tự-số) để mở khóa màn hình. Cài đặt khóa SIM:

-- Khóa thẻ SIM: Bật hoặc tắt tính năng khóa mã PIN để yêu cầu mã PIN trước khi sử dụng thiết bị.

-- Thay đổi mã PIN của SIM: Đổi mã PIN sử dụng để truy cập dữ liệu trong SIM hoặc USIM.

Cài đặt

106