Cách Vứ́t Sả̉n Phẩm Này Cho Đúng

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)

(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được hủy sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa.

Để tránh làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏ̉e con người do vứt bỏ̉ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏ̉i những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này, hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

Thả̉i bỏ pin trong sả̉n phẩm này đúng cách

(Áp dụng cho Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thải hồi pin riêng biệt)

Dấu hiệu này trên pin, sách hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho biết rằng pin trong sản phẩm này không nên được thải bỏ̉ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc

Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, catmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chỉ Thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66. Nếu pin không được thải bỏ̉ đúng cách, những chất này có thể làm nguy hại môi trường hoặc sức khỏ̉e con người.

Để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng việc tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin ra khỏ̉i các loại rác thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống thải hồi pin miễn phí tại địa phương của bạn.

Các lưu ý an toàn

129