GE 21, 23, 25, 27, 29 Installatie- instructies, Koelkast, Voordat U Begint, Vrije Ruimten

Models: 21, 23, 25, 27, 29

1 280
Download 280 pages 10.73 Kb
Page 237
Image 237
Installatie- instructies

Installatie- instructies

Koelkast

Modellen 21, 23, 25, 27 en 29

VOORDAT U BEGINT

Lees deze instructies volledig en aandachtig door.

BELANGRIJK – Bewaar deze

instructies voor de lokale inspecteur.

BELANGRIJK – Neem alle vigerende codes en bepalingen in acht.

Opmerking voor de installateur –

Overhandig deze instructies aan de consument.

Opmerking voor de consument – Bewaar

deze instructies.

Vereiste vaardigheden – Voor de installatie van dit apparaat zijn basisvaardigheden inzake mechanica vereist.

Duur van de installatie – Installatie van de koelkast 15 minuten

De installatie moet worden uitgevoerd door de installateur.

Als het apparaat niet werkt omdat het niet juist werd geïnstalleerd, dekt de garantie dat niet.

WATERTOEVOER NAAR DE IJSMACHINE (SOMMIGE MODELLEN)

Als de koelkast uitgerust is met een ijsmachine, moet hij worden aangesloten op een koudwaterleiding. Een goedgekeurde kit kan tegen betaling bij de lokale distributeur worden aangeschaft.

Max. toegestane inlaatwaterdruk – 8,2 Bar. Min. toegestane inlaatwaterdruk – 2,8 Bar.

De ijsmachine moet door een erkende monteur worden geïnstalleerd.

PLAATS VAN DE KOELKAST

Installeer de koelkast niet op een plaats waar het kouder is dan 16ºC omdat hij onvoldoende zal draaien om de juiste temperaturen te behouden.

Installeer de koelkast niet op een plaats waar het warmer is dan 37ºC omdat hij dan niet naar behoren zal werken.

Plaats het apparaat op een voldoende stevige vloer die een volledig gevulde koelkast kan dragen.

VRIJE RUIMTEN

Zorg dat er voldoende vrije ruimte is zodat de koelkast gemakkelijk kan worden geïnstalleerd, de lucht goed kan circuleren en de elektrische en waterleidingen kunnen worden aangesloten.

 

 

21 en 23

25, 27 en 29

Zijkanten:

4 mm

4 mm

Bovenaan:

25 mm

25 mm

Achteraan: 13 mm

25 mm

 

 

 

 

AFMETINGEN

 

29

27

25

23

21

A*

1.733 mm

1.733 mm

1.733 mm

1.733 mm

1.733 mm

 

 

 

 

 

 

B

908 mm

908 mm

908 mm

908 mm

908 mm

 

 

 

 

 

 

C**

912 mm

879 mm

879 mm

738 mm

738 mm

 

 

 

 

 

 

D

1.261 mm

1.271 mm

1.271 mm

1.156 mm

1.156 mm

 

 

 

 

 

 

E

1.273 mm

1.255 mm

1.247 mm

1.232 mm

1.214 mm

 

 

 

 

 

 

F

1.051 mm

1.093 mm

1.099 mm

989 mm

986 mm

 

 

 

 

 

 

G

1.386 mm

1.381 mm

1.381 mm

1.361 mm

1.355 mm

 

 

 

 

 

 

H

1.140 mm

1.150 mm

1.149 mm

1.023 mm

994 mm

 

 

 

 

 

 

*Het scharnier wordt niet meegerekend in de hoogte.

**Voor de diepte werd rekening gehouden met de handgreep.

F

A

E

B

C

H

 

D

 

G

237

Page 237
Image 237
GE 21, 23, 25, 27, 29 Installatie- instructies, Koelkast, Voordat U Begint, BELANGRIJK - Bewaar deze, Vrije Ruimten