Lắp ráp

Mở hôp

Kiểm tra các phụ kiện sau trong hộp sản phẩm:

Điện thoại di động

Pin

Bộ sạc du lịch (sạc pin)

Sách hướng dẫn sử dụng

Chỉ sử dụng phần mềm được Samsung chứng nhận. Phần mềm lậu hoặc bất hợp pháp có thể gây hỏng hóc hoặc các sự cố không được nhà sản xuất bảo hành.

Các phụ kiện đi kèm với thiết bị có thể thay đổi tùy thuộc vào phần mềm và các phụ kiện sẵn có ở khu vực của bạn hoặc do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cung cấp.

Bạn có thể mua các phụ kiện bổ sung từ đại lý Samsung tại địa phương.

Các phụ kiện đi kèm hoạt động tốt nhất cho thiết bị của bạn.

Lắp thẻ SIM hoặc USIM và pin

Khi đăng ký dịch vụ điện thoại di động, bạn sẽ nhận được một thẻ Môđun Nhận dạng Thuê bao (SIM), với các chi tiết thuê bao, ví dụ như số nhận dạng cá nhân (PIN) và các dịch vụ tùy chọn. Để sử dụng các dịch vụ UMTS hoặc HSDPA, bạn có thể mua một thẻ Môđun Nhận dạng Thuê bao Tổng hợp (USIM).

Lắp ráp 9