1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Máy

2

ảnh.

 

Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo

3

chiều ngang.

Chọn

Ve đep.

4

Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

5

Chọn

để chụp ảnh.

››Chụp ảnh kiểu cổ

Bạn có thể chụp các bức ảnh có màu sắc và cảm giác cổ điển bằng cách áp dụng tính năng lọc màu.

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Máy

2

ảnh.

 

Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo

3

chiều ngang.

Chọn

Tối ở mep anh.

4

Chọn

để chọn tính năng lọc màu.

5

Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

6 Chọn để chụp ảnh.

››Chụp ảnh với tính năng đánh dấu khung ảnh

Bạn có thể chụp hai ảnh có cùng phông nền và sau đó kết hợp nửa trái và nửa phải của mỗi ảnh thành một bức ảnh. Tính năng này hữu ích khi bạn muốn chụp ảnh với một người bạn nhưng không có ai ở đó để chụp cho bạn.

Bạn có thể xem những hình ảnh được chụp trước khi ghép ảnh, những hình ảnh sau khi chụp hoàn tất vẫn giữ được chất lượng bình thường.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Máy ảnh.

2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.

3 Chọn Chup ghép.

4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

Giải trí 49