1 Tháo nắp sau.

2 Lắp thẻ nhớ với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống dưới.

3 Đẩy thẻ nhớ vào khe cắm thẻ nhớ cho đến khi thẻ nhớ được chốt lại.

4 Lắp lại nắp sau.

››Tháo thẻ nhớ

Trước khi tháo thẻ nhớ, ngắt kết nối thẻ để tháo an toàn.

1 Ở chế độ Chờ, chọn Ứng dụng Cài đặt The SD va bô nhơ điện thoại Ngừng gắn kết thẻ SD.

2 Tháo nắp sau.

3 Đẩy nhẹ thẻ nhớ cho đến khi thẻ rời hẳn khỏi thiết bị. 4 Kéo thẻ nhớ ra khỏi khe cắm thẻ nhớ.

5 Tháo thẻ nhớ.

6 Lắp lại nắp sau.

Không tháo thẻ nhớ trong khi thiết bị đang truyền hoặc truy cập thông tin vì nó có thể gây mất dữ liệu hoặc làm hỏng thẻ nhớ hoặc thiết bị.

14Lắp ráp