5

Chọn

để chụp ảnh đầu tiên.

6

Từ từ di chuyển thiết bị theo hướng bất kỳ và cân chỉnh

 

khung màu xanh với kính ngắm.

 

Khi bạn đã cân chỉnh khung màu xanh và kính ngắm, máy

7

ảnh sẽ tự động chụp ảnh tiếp theo.

Lặp lại bước 6 để hoàn thành ảnh toàn cảnh.

››Chụp ảnh ở̉ chế độ chụp Nụ cười

Máy ảnh có thể nhận dạng khuôn mặt mọi người và giúp bạn chụp ảnh các khuôn mặt đang cười đó.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Máy ảnh.

2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.

3 Chọn Chụp nụ cười.

4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

5 Chọn .

6 Hướng ống kính máy ảnh vào đối tượng.

Điện thoại sẽ nhận dạng người trong ảnh và phát hiện nụ cười của họ. Khi đối tượng cười, thiết bị tự động chụp ảnh.

››Chụp ảnh ở̉ chế độ Tự chụp

Bạn có thể tự chụp ảnh của chính mình một cách dễ dàng bằng ống kính máy ảnh trước.

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Máy

2

ảnh.

 

Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo

3

chiều ngang.

Chọn

Tự chụp.

4

Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

5

Chọn

để chụp ảnh.

››Chụp vẻ đẹp

Bạn có thể ẩn các chi tiết chưa hoàn hảo trên mặt bằng chế độ vẻ đẹp.

48Giải trí