Không chạm vào các đầu tiếp xúc hoặc các chân có màu vàng bằng tay hoặc vật kim loại. Nếu bẩn, hãy lau thẻ bằng vải mềm.

Đảm bảo tiếp cận các dịch vụ cấp cứ́u

Nhưng cuôc goi khân câp tư thiêt bi cua ban co thê không thưc hiên đươc ơ môt sô khu vưc hoăc trương hơp. Trước khi đến những vùng xa xôi hoặc lạc hậu, hãy hoạch định một phương án dự phòng để liên hệ các nhân viên dịch vụ cấp cứu.

Thông tin xác nhận Mứ́c Hấp thụ Riêng (SAR)

Thiêt bi cua ban tuân thu cac tiêu chuân cua Liên Minh Châu Âu (EU), nhưng tiêu chuân nay giơi han sư tiêp xuc cua con ngươi vơi năng lương tân sô radio (RF) phat ra tư radio va thiêt bi viên thông. Những tiêu chuẩn này ngăn chặn việc kinh doanh các thiết bị di động vượt quá mức độ phơi nhiễm tối đa (còn gọi là Mức Hấp Thụ Riêng, hay SAR) 2,0 watt mỗi kilogram.

Trong khi thử nghiệm, mức SAR tối đa ghi được đối với mẫu này là 0,238 watt mỗi kilogram. Khi sư dung binh thương, mưc SAR thưc tế co kha năng thâp hơn nhiêu, vi thiêt bi nay đươc thiêt kê sao cho chi phat ra năng lương RF cân thiêt đê chuyên môt tin hiêu đên tram gân nhât. Băng cach tư đông phat ra mưc thâp hơn khi co thê, thiêt bi cua ban giam thiêu sư tiêp xuc cua ban vơi năng lương RF.

Tuyên bố về Tính Tuân thủ ở phía sau sách hướng dẫn này cho bạn thấy được sự tuân thủ của thiết bị này với hướng dẫn về Thiết bị Viễn thông Đầu cuối và Vô tuyến của Châu Âu (R&TTE). Đê biêt thêm thông tin vê SAR va cac tiêu chuân liên quan cua EU, hay truy câp website điên thoai di đông cua Samsung.

Thông tin về an toàn và cách sử dụng 117