››Đinh dạng thẻ nhớ

Việc định dạng thẻ nhớ trên máy tính có thể gây nên sự không tương thích với thiết bị. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên điện thoại.

chế độ Chờ, chọn Ứng dụng Cài đặt The SD va bô nhơ điện thoại Định dạng thẻ SD Định dạng thẻ SD.

Trước khi định dạng thẻ nhớ, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng lưu trong thiết bị. Nhà sản xuất không bảo hành việc mất dữ liệu do lỗi của người dùng.

Gắn dây đeo (tùy chọn)

1 Tháo nắp sau.

2 Đẩy dây đeo qua khe và móc dây qua chiếc móc nhỏ lồi ra.

3 Lắp lại nắp sau.

Lắp ráp 15